29 28 88 59       

Kl. 8 - 18 hver dag

Ronyx

 Trækirurgi


Varetagelse af Nordsjællands Træer

 Træfældning

 • Sikker nedtagning og fældning af træer i alle størrelser

Beskæring

 • Opstamning

- Afskæring af de nederste grene på træet

 

 • Kronepleje

- Fjernelse af døde grene og grene der i fremtiden bliver problematiske

 

 • Kronetynding

- Afskæring af grene i trækronen for at optimere væksten på de grene der skal blive og gøre kronen mindre kompakt

 

 • Kronereduktion

- Reducering af træets kronestørrelse

 

 • Formbeskæring og selektiv grenfjernelse

- Den æstetiske beskæring

Professionel rådgivning

 Tilsyn af træer

 

 • Kan mit træ blive en fare på sigt?

 

 Plejeplan

 

 • Pasning og pleje for at give træet

          de bedste vækstforhold

 

 

Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud på opgaven

 

 

- ABA Certificeret og uddannet Arborist -


En stor del af min erhverserfaring kommer fra min elevtid i England, hvor vi til dagligt har beskæftiget os med nedtagning af store træer.


 • Virksomhedsoplysninger

Ronyx

Rytterbakken 12

3000 Helsingør

CVR nr. 39486199


 • Kontaktoplysninger


E-mail: Rasmusolson@outlook.dk

Telefon nr. 29 28 88 59

Facebook: Ronyx Trækirurgi

 • Bankoplysninger

Reg. nr. 3098

Konto nr. 3100895226